Výbor

       predseda:  Ing. Damián Ringoš   tel. 0918 114 066                

podpredseda:  Ján Majerník   tel. 0915 672 662

       tajomník:  Pavol Ondáš   tel. 0905 296 391