Zoznam členov a čakateľov

zoznam členov:

  •  Brutovský Slavomír Bc.
  •  Dzurov Ján
  •  Jurčák Pavol Ing.
  •  Majerník Ján Mgr. Ing.
  •  Majerník Ján
  •  Ondáš Pavol
  •  Richnavský Jozef
  •  Ringoš Damián Ing.

zoznam čakateľov:

  • Meždej Ján
  • Jusko Jaroslav