Oznam

Výbor PZ Kluknava pripomína členom a čakateľom, že členský príspevok je potrebné uhradiť do 15. marca 2020. Po tomto termíne sa bude postupovať podľa stanov PZ a členstvo v združení mu bude ukončené.