Oznam

Všetkým členom PZ Kluknava, oznamujeme, že dňa 30.08.2019 sa o 18:00 hod. v kultúrnom dome Kluknava bude konať stretnutie členov poľovných združení (PZ a PS) za účasti výboru US PS Kluknava. Na stretnutie ste srdečne pozvaní.