Blahoželanie

Predseda PZ a členovia srdečne blahoželajú nášmu členovi Petrovi Pekľanskému, ktorý v mesiaci máj oslávi svoje narodeniny.

             Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody

                                                                              prajú členovia PZ Kluknava.