Brigáda

Výbor PZ Kluknava zvoláva brigádu na deň 25.5.2019, ktorá sa bude konať na Čiernej Hore. Náradie, ktoré potrebujete priniesť, si telefonicky zistite u predsedu PZ. Zraz bude na Hukarke o 7:00 hod.. Prípadnú neúčasť je potrebné nahlásiť predsedovi PZ do 18.5.2019. Výbor pripomína členom, že uznesením č. 5/2019 bolo schválené zaplatenie poplatku za neúčasť na brigádach 2€/hod. a 10€ za neúčasť na schôdzach.