Oznam

Členský príspevok na rok 2019 vo výške 25,- € je možné uhradiť aj bankovým prevodom na číslo účtu: SK8009000000000101387910

Príspevok je potrebné uhradiť do 31.03.2019