Schôdza VCS

Výbor PZ Kluknava srdečne pozýva všetkých členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 25.2.2019 o 17:00 hodine v reštaurácii Poľovník. Všetci členovia sú srdečne pozvaní.