Oznam

Výbor PZ Kluknava pripomína členom a čakateľom, že členský príspevok je potrebné uhradiť do 15. marca 2020. Po tomto termíne sa bude postupovať podľa stanov PZ a členstvo v združení mu bude ukončené.

Vyjadrenie sústrasti

Ako úder blesku zasiahla nás správa, ktorá nám zvestovala odchod nášho člena Štefana Majerníka spomedzi nás. Žialime nad jeho náhlym odchodom a spomienku na spolu prežité chvíle si navždy zachováme. Pozostalým v tejto pre nich tak ťažkej chvíli chceme prejaviť našu najhlbšiu sústrasť.

členovia PZ Kluknava

Oznam

Všetkým členom PZ Kluknava, oznamujeme, že dňa 30.08.2019 sa o 18:00 hod. v kultúrnom dome Kluknava bude konať stretnutie členov poľovných združení (PZ a PS) za účasti výboru US PS Kluknava. Na stretnutie ste srdečne pozvaní.

Blahoželanie

Srdečne blahoželáme naším členom:

Ing. Jurčák Pavol,

Bc. Brutovský Slavomír,

Ing. Majerník Ján,

Ondáš Pavol,

ktorý v mesiaci august oslávia svoje narodeniny.

             Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody

                                                                                      prajú členovia PZ Kluknava.

Brigáda

Výbor PZ Kluknava pozýva členov na brigádu, ktorá sa bude konať dňa 13.07.2019 (sobota) na Bikovci, zraz bude na Hukárke o 7:00 hod. Náradie, ktoré je potrebné doniesť, si zistíte u tajomníka PZ Kluknava.

Blahoželanie

Srdečne blahoželáme nášmu členovi pánovi Štefanovi Majerníkovi, ktorý v mesiaci jún oslávi svoje narodeniny.

             Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody

                                                                                      prajú členovia PZ Kluknava.

Pozvánka na SČS

Vážený členovia.

Výbor PZ Kluknava Vás pozýva na slávnostnú členskú schôdzu PZ Kluknava, ktorá sa uskutoční dňa 15. júna 2019 pri chate „U smelého srnca“ na Čiernej hore. Začiatok schôdze bude o 10:00 hod. Vaša účasť na SČS je vítaná aj v spoločnosti rodinných príslušníkov a priateľov prírody.

Z brigády na Čiernej hore 25.5.2019

Táto brigáda sa niesla v duch prípravy výstupu na Roháčku, ktorý sa koná každoročne a tohto roku to vychádza na deň 1.6.2019. Brigáda bola o to úspešnejšia, že nám tohto roku veľmi pomohli turisti z Kluknavy. Vďaka patrí všetkým zúčastneným za skrášlenie okolia. Osobitne chceme poďakovať dievčatám z klubu turistov za vyčistenie chaty, ale i chalanom, ktorý zase veľmi pomáhali naším členom v okolí chaty. Akcia to bola úžasná i preto, že sa dalo dokopy toľko mladých ľudí, ktorým záleží na čistote a poriadku v prírode. Fotky z brigády si môžte pozrieť v galérií. Sme radi, že mládež má záujem o takéto brigády a pevne veríme, že sme sa nestretli naposledy. Vždy ich radi privítame medzi nami. Ešte raz vďaka všetkým zúčastneným a tých členov PZ, ktorý nemohli resp. nechceli prísť poprosím, aby do 15.6.2019 kontaktovali finančného hospodára.

Brigáda

Výbor PZ Kluknava zvoláva brigádu na deň 25.5.2019, ktorá sa bude konať na Čiernej Hore. Náradie, ktoré potrebujete priniesť, si telefonicky zistite u predsedu PZ. Zraz bude na Hukarke o 7:00 hod.. Prípadnú neúčasť je potrebné nahlásiť predsedovi PZ do 18.5.2019. Výbor pripomína členom, že uznesením č. 5/2019 bolo schválené zaplatenie poplatku za neúčasť na brigádach 2€/hod. a 10€ za neúčasť na schôdzach.