Blahoželanie

Srdečne blahoželáme nášmu členovi Jozefovi Richnavskému, ktorý v mesiaci september oslávi svoje narodeniny.

             Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody

                                                                                 prajú členovia PZ Kluknava.

Ocenenia

Výbor a členská schôdza PZ Kluknava podala návrh na ocenenie za statočnú a príkladnú prácu pre členov PZ za rok 2017:

1. Majerník Ján – pri príležitosti 70 rokov, medaila prezidenta SPZ,
2. Krigovský Ondrej – za 50 ročnú prácu v PZ a SPZ,
3. Pekľanský Peter – čestným uznaním,
4. Rychnavský Štefan – čestným uznaním,

naším členom a aj bývalým členom srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

členovia PZ Kluknava

Slávnostná členská schôdza

Dňa 25.08.2018 sa o 10:00 hod. bude konať slávnostná členská schôdza s posedením pri guľaši. Všetci členovia sú srdečne pozvaní, prípadnú neúčasť je potrebné nahlásiť predsedovi PZ čím skôr. Miesto konania slávnostnej členskej schôdze sa určí podľa počasia dva dni pred schôdzou.

Blahoželanie

Srdečne blahoželáme nášmu členovi Pavlovi Ondášovi, ktorý v mesiaci august oslávi svoje narodeniny.

             Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody

                                                                             prajú členovia PZ Kluknava.

Blahoželanie

Srdečne blahoželáme nášmu členovi Mgr. Jánovi Majerníkovi, ktorý v mesiaci august oslávi svoje narodeniny.

             Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody

                                                                                 prajú členovia PZ Kluknava.

Blahoželanie

Srdečne blahoželáme nášmu členovi Bc. Slavomírovi Brutovskému, ktorý v mesiaci august oslávi svoje narodeniny.

             Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody

                                                                                prajú členovia PZ Kluknava.

Blahoželanie

Srdečne blahoželáme nášmu členovi Ing. Pavlovi Jurčákovi, ktorý v mesiaci august oslávi svoje narodeniny.

             Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody

                                                                              prajú členovia PZ Kluknava.

Blahoželanie

Srdečne blahoželáme nášmu členovi pánovi Štefanovi Majerníkovi, ktorý v mesiaci jún oslávi svoje jubileum.

             Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody

                                                                                              prajú členovia PZ Kluknava.

Blahoželanie

Srdečne blahoželáme nášmu členovi Petrovi Pekľanskému, ktorý v mesiaci máj oslávi svoje jubileum.

             Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody

                                                                              prajú členovia PZ Kluknava.